Celem kursu jest przypomnienie, powtórzenie, zaktualizowanie i utrwalenie wiedzy i doświadczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Kurs przypominający składa się z wykładu aktualizującego wiedzę i praktycznych ćwiczeń. Zajęcia praktyczne zorientowane są na doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności. Istnieje możliwość dostosowania zakresu kursu do indywidualnych potrzeb klienta z punktu widzenia specyficznych, konkretnych zagrożeń.

 

Przebieg K U R S U

 • Bez przyrządowe metody udrażniania górnych dróg oddechowych,
 • Ocena podstawowych czynności życiowych wg algorytmu ABC,
 • Stosowanie pozycji atraumatycznych w zależności od odniesionych obrażeń,
 • Zastosowanie pozycji bezpiecznej,
 • Stany zagrożenia życia;
  • Zadławienie,
  • Omdlenia,
  • Epilepsja,
  • Zawał serca,
  • Hipoglikemia oraz hiperglikemia,
  • Wstrząs,
  • Zatrucia,
  • Oparzenia,
  • Udar mózg,
 • Przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy i z pleców na brzuch,
 • Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej i krążenia,
 • Technika prowadzenia zewnętrznego masażu serca u osób dorosłych i dzieci,
 • Prowadzenie wentylacji zastępczej metodami: usta-usta, usta-nos, usta-usta-nos,
 • Zakładanie kołnierza ortopedycznego,
 • Wykonanie urazowego badania wstępnego,
 • Tamowanie krwotoków,
 • Unieruchamianie złamań

 

Szkolenia prowadzone są przez Specjalistę Ratownictwa Medycznego
Czas trwania szkolenia: 8 godziny
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia.