Szkolenie okresowe skierowane do kadry kierowniczej, które nie może być przeprowadzane rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie ma na celu zaktualizować wiedzę z zakresu:

  • Oceny zagrożeń i ryzyka wynikających z zagrożeń występujących w czasie pracy,
  • Ochrony pracowników przed powyższymi zagrożeniami,
  • Tworzenia warunków pracy wykluczających ryzyko wystąpienia zagrożeń,

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych.