Podczas 5. posiedzenia Sejmu RP zapadła decyzja o przesunięciu wejścia w życie uchwalonej 5 sierpnia tego roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie będzie to zatem 1 stycznia, a 1 maja 2016r. Nowe regulacje zmienią również ustawę z 19 października 1991r. o gospodarowaniu  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych uzyskają kompetencje wydawania decyzji o dopuszczalności podziału gospodarstw rolnych oraz tworzenia komisji ds. kształtowania ustroju rolnego. Te będą miały zadanie m.in. opiniować możliwość skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję.

—>>> PLIK DO POBRANIA <<—-