Skip to main content

Zmiany dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi

Zmiany dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi

Podczas 5. posiedzenia Sejmu RP zapadła decyzja o przesunięciu wejścia w życie uchwalonej 5 sierpnia tego roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie będzie to zatem 1 stycznia, a 1 maja 2016r. Nowe regulacje zmienią również ustawę z 19 października 1991r. o gospodarowaniu  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych uzyskają kompetencje wydawania decyzji o dopuszczalności podziału […]

Więcej... »

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie – nowe rozporządzenie

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie – nowe rozporządzenie

Warunki i sposób dokonywania badań stanu trzeźwości pracownika niedopuszczonego do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy określa nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w […]

Więcej... »

Zmiany w kodeksie pracy – umowa zlecenie mało atrakcyjna dla pracodawcy

Zmiany w kodeksie pracy – umowa zlecenie mało atrakcyjna dla pracodawcy

Od 1 stycznia 2016 r.  obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831), która wprowadziła zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej płacy. Oczywiście obowiązkiem ubezpieczenia nadal objęta będzie pierwsza umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tego kontraktu będzie niższa od 1850 zł (czyli kwoty minimalnej płacy w przyszłym roku), […]

Więcej... »